Mir koji ovdje prikazujem je dinamika izražavanja. Mir nije pasivnost, već aktivno djelovanje u svrhu ispunjenja. Mir svatko gleda na svoj način, zato je važno da ga se provede kroz savjest, kako bi bio korektan.

“Mir je pozitivno kretanje života, koje se donosi i širi u svim smjerovima.”

Uz čitanje i gledanje, predložio bih glazbu koja Vam budi emocije, podiže dinamiku srca i potrebu za kretanjem. Sve u svrhu boljeg doživljaja sadržaja, koji ima namjeru pobutiti pozitivnu aktivnost u Vama. Pozitivna aktivnost smiruje i ispunjava nakon izvedbe.